Products from Hemp

An toàn, có lợi cho sức khỏe, không kích thích, không gây phê, không có tác dụng phụ, phòng ngừa + điều trị nhiều chứng bệnh.

Read more

Chứng nhận + Kiểm định nghiêm ngặt

Sản phẩm của chúng tôi đều có đầy đủ các chứng nhận an toàn, kiểm định an toàn nghiêm ngặt của USA, châu Âu.

Read more

Kiểm định an toàn của Châu Âu

Kiểm định toàn diện sản phẩm, hàm lượng các chất, dư lượng kim loại nặng, thuốc trừ sâu, nấm mốc, vi sinh vật & các tạp chất khác.

Read more
Hemp Oil - Vietnam Hemp Shop - CBD Hemp Oil and other products from Hemp
CBD Hemp Oil - Vietnam Hemp Shop - CBD Hemp Oil and other products from Hemp
Hemp Seeds - Vietnam Hemp Shop - CBD Hemp Oil and other products from Hemp

You should always check to see if the product has any descriptions about ‘dosage’ or ‘concentration’ of CBD or not. However, do not confuse CBD Hemp Oil with Hemp seed oil, which are fundamentally different.

VIETNAM HEMP SHOP PRODUCTS

100% organic, safe to use from Hemp

Customer Testimonials

Our customer testimonials demonstrate our high commitment to customer care and satisfication.

News & Resources

Check out lastest News & Resources about Hemp